Půjčovna sportovního vybavení

Zapůjčení sportovního vybavení a výstroje se řídí půjčovním řádem uvedeným zde.

Půjčovní řád sportovního vybavení a výstroje

Zapůjčení sportovního vybavení a výstroje je určeno nájemní smlouvou (dále „smlouva“). Smlouva bude obsahovat soupis zapůjčeného sportovního vybavení (dále „vybavení“), celkovou cenu půjčovného (dále „půjčovné“), celkovou cenu kauce (dále „kauce“) a termín zapůjčení, který se určuje daty vypůjčení a vrácení.

Pronajímatel má právo využít kauci na úhradu škody vzniklé v průběhu zapůjčení vybavení na úhradu pohledávek vzniklých vůči nájemci.

Pronajímatel nenese zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, které vzniknou na  majetku nájemce stejně jako na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví nájemce či jiných osob vzniklou v důsledku používání zapůjčeného vybavení.

Všeobecné podmínky

1) Rezervace vybavení se provede pouze osobně na pobočkách pronajímatele.

2) Půjčovné je splatné v den rezervace, a nájemce se placením zavazuje k povinnostem vyplývajícím z daného půjčovního řádu.

3) Zrušení rezervace je možné provést opět osobně na pobočkách pronajímatele.

4) Vratná kauce se platí při převzetí vybavení na začátku zápůjčky. Kauce se skládá pouze v hotovosti.

5) Při pozdním faktickém zapůjčení vybavení po dni vypůjčení stejně jako při jeho předčasném vracení nemá nájemce nárok na vrácení alikvotní části půjčovného.

6) Zpozdí-li se nájemce při vrácení vybavení, za každý započatý den prodlení se bude účtovat denní nájem zapůjčeného vybavení dle právě platného ceníku.

7) Pokud nájemce vrátí zapůjčené vybavení déle než 10 dnů po domluveném datu vrácení, pronajímatel si ponechá kauci na zaplacení vzniklé škody.

8) Vybavení je nutné vrátit čisté, jinak se náklady na očištění budou hradit z kauce.

9) S osobními daty nájemce bude nakládáno dle platné legislativy, jsou důvěrná a nebudou předány třetí straně. 

10) Změny v tomto půjčovním řádu jsou vyhrazeny.

Ceník půjčovného

Vybavení1 den1 týdenvratná záloha
brusle hokejové dětské200 Kč1000 Kč4000 Kč
brusle hokejové junior300 Kč1500 Kč6000 Kč
hokejová helma junior100 Kč1000 Kč2000 Kč
boxerské rukavice200 Kč1000 Kč4000 Kč
kickbox komplet rekreační využití (dospělý)500 Kč4000 Kč8000 Kč
hokejový komplet (dítě)500 Kč4000 Kč8000 Kč
hokejový komplet (junior)900 Kč6000 Kč12000 Kč

po dohodě lze dlouhodobě zapůjčit i jiné nářadí: boxovací pytel, posilovací lavici, činky apod.

Platnost od 14.06.2022.
Provozovatel: SmartOps s.r.o.