Překlady

 • Překladatelská praxe od roku 1997
 • Překlady – ruský jazyk – rodilý mluvčí
 • Ruština – obecné a odborné technické, reklamní, umělecké a jiné texty
 • Soukromá výuka, pravidelné jazykové hodiny, po domluvě je možná i vyuka menších skupin
 • Překlady knih
 • Korektury
 • Expresní překlady i přes víkendy a svátky
 • Podklady preferujeme ve Wordu
 • Pracujeme i s CAT nástrojí
 • Grafické úpravy dokumentů, textů
 • Převod textů z papíru do digitální upravitelné formy
 • Skenováni

Ceník

PřekladyOdborné textyExpresní překladyKorektury
od 250 Kč,- / 1 NS+ 20-30% dle obtížnostido 24 hod. +50%150 Kč,- / 1 NS

NS – normostrana = 1800 znaků
U větších zakázek lze stanovit individuální cenové sazby.

Reference

 • Karel Gott
 • ŠKODA AUTO, a.s.
 • ŠKODA Transportation, a.s.
 • Tatra, a.s.
 • České aerolinie, a. s.
 • ČEZ, a. s.
 • Heineken ČR a.s.
 • Karlovarské oplatky s.r.o.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masarykova univerzita Brno
 • Státní ústav radiační ochrany
 • EKO Překlady s.r.o.

a mnoho dalších…